tiny desk in the middle of the mindful sea

While spending some time on the cost I try to freeze some moments in time so that I could bring them with me to Warsaw. 

I trully miss the sea - if you watch or read what I show here you know it already. 
Watching the sea gives me perspective and true power. Lately I often think it is actually the same thing. 

I belive I can dive into my deepest, graviest thoughts if only I'm alone, sourrounded by the sea and the forrest. Nothing calms my nerves so much.

Well, almost nothing ;) 

So today - some sea for the ones who miss it the most and believe they can fly. I do! 

Spędzając trochę czasu nad morzem, staram się zachować choć kilka chwil w czasie, abym mogła zabrać je ze sobą do Warszawy. 

Naprawdę tęsknię za morzem - jeśli oglądasz lub czytasz to, co tu ląduje, to pewnie już dobrze o tym wiesz. 
Obecność i wpatrywanie się w morze daje mi perspektywę i prawdziwą moc. Ostatnio często myślę, że to właściwie to samo. 

Wierzę, że mogę zanurzyć się w moje najgłębsze, najcięższe myśli, jeśli tylko jestem sama, otoczona przez morze i las. Nic tak nie uspokaja moich nerwów.

Cóż, prawie nic ;) 

Więc dzisiaj - trochę morza dla tych, którzy tęsknią najbardziej i wierzą, że potrafią latać. Ja potrafię! 

hotel warszawa

There are days you want to escape. Escape at least for a moment from the hustle and bustle of everyday life. Sometimes you need to do it alone, other time you enjoy a carefully chosen companion.

This time we won, remember the movie ‘two on the road’ ;) ?

street photography

Są takie dni, w których masz ochotę uciec. Uciec choć na chwilę od zgiełku duszności codzienności. Czasami chcesz to zrobić w pojedynkę, innym razem cieszysz się na towarzystwo, zwłaszcza wybrane.

Tym razem wygrałam towarzystwo w okrojonym składzie. Taaak - pamiętacie klasyk ‘dwoje na drodze’ ;) ?

mikuta like street photography

If you are going (like us) to Warsaw to quiet down a bit or just the opposite - enjoy the city, its lights, sounds or colors, you can easily take advantage of the newly renovated PRUDENTIAL building, which currently is an interesting Warsaw Hotel .

***

Jeśli się wybieracie (jak i my) do Warszawy, by nieco się wyciszyć albo wręcz przeciwnie - nacieszyć miastem, jego światłami, dzwiękami czy kolorami możecie śmiało skorzystać ze świeżo wyremontowanego budynku PRUDENTIAL.

Mieści się w nim aktualnie ciekawy Hotel Warszawa.

Spacious rooms, interesting views, relaxation in the pool or spa, friendly service and the city with all its attractions - at your disposal.

Is there anything more you’d like?

***

Przestronne pokoje, ciekawe widoki, relaks w basenie czy spa, przemiła obsługa a miasto z jego wszelkimi wybornymi atrakcjami - u stóp.

Czego chcieć więcej? ;)

Our plan was a surprise and an anniversary gift. It has been quite difficult to arrange it.

But we succeeded, and left two our little sunshines under the care of a Grandma and we escaped, dave into our adult world!

Zadanie nie należało do najłatwiejszych. Wypad był prezentem, rocznicową niespodzianką. Zgranie wszystkiego było wyzwaniem.

Ale udało się, nasze dwa słońca pozostawiliśmy pod opieką troskliwej Babci, by uciec - czmychnąć w nasz dorosły świat!

Oh yes!!! Every anniversary should be celebrated, right?

***

O tak!!! Każdą rocznicę (i nie tylko) należy świętować z pompą!!! Prawda?