curious

Architecture's surprise  

I was walking with my baby once. (Very) early spring. We visited the library and walked nearby the district office. It's a new building, quite nice for an office. I noticed however some curious entry and its guardians ;) Do you see them? But someone can tell me that's emergency exit, right? aha.... ;)

***

Spacerowałam z dzieckiem, wczesną wiosną i wracając z biblioteki przechodziłyśmy obok urzędu dzielnicy. Całkiem przyjazny budynek jak na budynki tego typu. Oczy moje przykuło jedno z wejść i jego strażnicy - widzicie ich? ;) Pewnie zaraz się znajdzie ktoś, kto powie, że to wyjście ewakuacyjne. Taaa.... ;)